Jesteś 44014 gościem.
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
PROŚBY I PODZIĘKOWANIA PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

sofiaczeska@gmail.comModlitwa do Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej z Maciejowskich

   Błogosławiona Matko Zofio, wspieraj nas i wstawiaj się za nami, by każdy dzień naszego życia jaśniał blaskiem zmartwychwstałego Pana i był odpowiedzią na Boże wezwanie do miłości. Naucz nas modlitwy, poświęcenia i zrozumienia wartości życia każdego człowieka. Pomóż nam, abyśmy zawsze pamiętali, że życie ma sens tylko wtedy, gdy potrafimy zapomnieć o sobie i dawać radość smutnym, pewność - wątpiącym i światło wiedzy - poszukującym.

   Wychowawczyni młodzieży, spraw, aby nasza wiara i czyny były dla młodzieży autentycznym świadectwem przynależności do Kościoła – naszej Matki.

   Wyproś nam u Boga mądrość w dokonywaniu wyborów zgodnych z przykazaniami Bożymi.

   Dziękujemy Ci, Boże, za dar beatyfikacji Matki Zofii i prosimy, abyś włączył ją do grona Świętych, a nam za jej wstawiennictwem udzielił łaski…, o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa rodziców, nauczycieli i wychowawców za młodzież

   Panie Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, Ty z miłością przygarniałeś do siebie dzieci i zapewniłeś, że kto by przyjął jedno takie dziecko, Ciebie samego przyjmuje, jak też z miłością przyjąłeś młodego człowieka z jego pytaniami o sens życia.

   Pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo Błogosławionej Zofii Czeskiej, która z miłości ku Tobie oddała wszystko dla sierot i ubogich poświęcając się całkowicie ich wychowaniu i nauczaniu, udziel i nam Twojej mądrości i miłości w prowadzeniu tych, którzy są powierzeni naszej pieczy. Naucz nas iść śladami Błogosławionej Zofii i budować dzisiaj tak upragnioną przez bł. Jana Pawła II "cywilizację miłości i życia".

   Panie Jezu, Boski Mistrzu i Nauczycielu bądź uwielbiony wraz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.


Modlitwa o łaski

   Wszechmogacy i miłosierny Boże, dziękujemy Ci za dar beatyfikacji Matki Zofii Czeskiej i za to, że w jej osobie dajesz nam wzór chrześcijańskiego zaangażowania w dzieło wychowania. Napełnij także nasze serca tym duchem, który ożywiał Błogosławioną Zofię, abyśmy własnym życiem dawali świadectwo naszej przynależności do Ciebie. Udziel nam za jej wstawiennictwem łaski ... o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.